نیکوکاری علمی

با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در آن واقع هستیم، که مشکلات زیادی برای قسمت علم و فناوری بوجود آورده است، مدیریت این آزمایشگاه از کلیه خیرین کشور، علاقه‌مندان، حامیان آموزش عالی، تحقیقات و پژوهش در کشور و جهان که دل در گرو آبادانی و توسعه کشور عزیزمان در سایه‌ی پیشرفت علم و تکنولوژی دارند، دعوت می‌نماید در کار خیر سهیم باشند. این کمک ها مطابق با سلیقه خیرین محترم می تواند صرف تجهیزات علمی و یا رفاهی دانشجویان شود. این حمایت ها در صورت موافقت خیرین در سایت ثبت و به مراکز ذیربط اطلاع رسانی می شود

در اینجا لازم می دانیم از جناب آقای کامجو بیات و سرکار خانم زهرا مومنی که در این حرکت نیکوکاری علمی پیشقدم بوده اند، تقدیر و تشکر نماییم